ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้สัมภาษณ์กับสื่อรายการข่าวทางช่อง TPBS ในประเด็นหัวข้อข่าวจักรยานผ้าไหมคันแรกในโลก จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ และผศ.ดร.อภิชาติ อาจนาเสียว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยท่านคณบดีจะร่วมปั่นจักรยานคันนี้ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ Bike for Dad ช่วงบ่ายของวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้

In this article