เมื่อวันที่  13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ  24 ปี  โดยมี  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร คณบดี  ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานทุกท่าน

พิธีการเริ่มโดย  คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานทุกท่าน สักการะพระพิฆเณศวร  องค์เทพประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้น นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง รำถวายมือ พร้อมขบวนแห่ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง ต่อด้วยการตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 5 รูป  จากนั้น เข้าสู่พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีบังสุกุลอาจารย์และนักศึกษาผู้ล่วงลับ  ส่วนเวลา 17.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

In this article