เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดี พร้อมนายสุพนธ์ สีหาราช ได้มอบเครื่องที่ครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ แก่ นางวิชชุดา วัฒนศรีมงคล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
ที่ครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Negative Patient Transfer Bed) คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสร้างขึ้นเพื่อสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และป้องกันเชื้อโควิด 19

In this article