คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหน้าสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและผลักดันภารกิจต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ นำโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นำโดย พลตำรวจตรีพุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย งานนวัตกรรม การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม การจัดทำฐานข้อมูลสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
In this article