คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดง ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

In this article