เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินจากศิษย์เก่าวิศวฯ มข. รุ่นที่ 21 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาและการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต

In this article