เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 50 คน เข้าเรียนรู้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับ Digital AI Smart TECH โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับทักทายเด็กๆ และแนะนำเกี่ยวกับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ หากเด็กๆ สนใจที่อยากศึกษาต่อไปในอนาคต จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Design Thinking และกิจกรรม Coding for Kids เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Micro : bitและปิดท้ายด้วยกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยว EV – Motorcycle ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของเด็กๆ

In this article