คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะวิศวฯ ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช  2558  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558

นาย ปฐมพร สิบทัศน์ บัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า การมีรุ่นพี่ที่ดีให้ความอบอุ่นให้คำปรึกษาและให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ พารุ่นน้องไปในทางที่ดี ทำให้รุ่นน้องๆประสบความสำเร็จ และอยากจะฝากให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไป เพื่อที่จะช่วยรับใช้ประเทศชาติดังเช่นปัจจุบัน

นาย ศิวัช แสงจันทร์ บัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า ผมภูมิใจที่ได้เป็นเกียร์ดินแดง เกียร์ดินแดงนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทน ไปที่ไหนก็จะมีคนรู้จักมีชื่อเสียงในเรื่องของความมีคุณภาพและความอดทน ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนที่คณะวิศวฯ คณะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย พอเราได้ผ่านการร่วมกิจกรรมเหล่านั้นมาทำให้เราได้รู้ว่ากิจกรรมที่คณะตั้งใจจัดขึ้นนั้นมีประโยชน์ต่อเรามากโดยเฉพาะตอนที่เราไปทำงาน ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่คณะทำให้ผมเป็นคนมีคุณภาพ

ผู้ปกครอง กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ลูกชายได้ศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันแห่งนี้คณะวิศวฯ ซึ่งลูกชายมีความไผ่ฝันมานานตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมต้นที่อยากจะเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เค้าได้เห็นตัวอย่างจากพี่ชายที่ศึกษาจบจากที่นี่เป็นแบบอย่าง ที่ทำให้เค้าอยากจะมาศึกษาเล่าเรียนที่คณะวิศวฯ สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เก่าแก่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ก็มีความเป็นกันเองเฝ้าดูแลลูกศิษย์เอาใจใส่ลูกศิษย์ได้ดีมาก ให้โอกาสให้ข้อเสนอแนะข้อคิดต่างๆในการเรียน เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาถามไถ่ปัญหาต่างๆได้ ดูแลลูกศิษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาเล่าเรียนจนถึงการประกอบอาชีพ

In this article