ค่าธรรมเนียมการศึกษาป.ตรี (2)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA