เมื่อ 15 กรกฏาคม 2569 ชมรมพระเครื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประธานชมรม ฯ คุณวรวุฒิ บุตะเขียว ประธานจัดประกวดพระเครื่อง คุณสุกิจ ศิรินรกุล วศ.13 และรองประธานจัดประกวด ฯ คุณวัชรี อัตถากร วศ.14 ได้นำรายเงินได้จากการประกวดพระเครื่อง มอบแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี และนายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มข. เป็นผู้รับมอบ โดยรายมีรายละเอียด ดังนี้

  1. มอบเงินสมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. จำนวน 800,000 บาท
  2. มอบเงินสมทบทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 500,000 บาท
  3. มอบเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาพี่ให้น้องกองละ1,000 บาท จำนวน 300,000 บาท
  4. มอบเงินสมทบทุนกองทุนวิทยาเพียรวิจิตร เพื่อสร้างอาคาร 50 ปี จำนวน 200,000 บาท
  5. มอบเงินสมทบทุนกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมป์ฯ จำนวน 200,000 บาท
  6. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่นฯ จำนวน 100,000 บาท