ช่อง 9 MCOT “เครื่องมอดสิ้นสูญ” กำจัดมอดด้วยกระแสโคโรนา เครื่องแรกของโลก ผลงานวิจัยของ ผศ. พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี