นวัตกรรมโดรนเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ทางช่อง 9 MCOT HD เวลา 22.30 น. ในรายการ คับข่าวครบประเด็น ในช่วง คับข่าวมีของ