เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ให้การต้อนรับฝ่ายบุคคลจาก บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งได้เข้ามาแนะนำบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรผู้สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้การต้อนรับ ณ ห้อง EN 8152 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เวลา 14.30 – 15.30 น. พร้อมทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

In this article