นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 3 จากเวที NTT Digital Innovation Challenge 2023

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 3คน เข้าร่วมการแข่งขัน NTT Digital Innovation Challenge 2023 ซึ่งมีผู้สมัครกว่า 62 ทีม จากสถาบันทั่วประเทศไทย  แข่งขัน ณ  บริษัท NTT(Thailand) Limited อาคาร Column Tower กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว พร้อมด้วย อ.ดร.ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ และอ.ดร.นรวิทย์ ตันมิตร ควบคุมดูแลนักศึกษา ซึ่งทีม 52hurtz ประกอบด้วย 1.นายภัทรนัย คำไตรย์ 2.นายพรพจน์ เจตน์พิพัฒนพงษ์ 3.นายศุภชัย สุทธิประภา คว้ารางวัลที่ 3 ในเวทีการแข่งขันครั้งนี้
รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว  เผยว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ไปจนถึงการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ส่งผลถึงการเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่สามารถก้าวตามทันการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา และเรียนรู้ถึงปัญหา ทำให้จำเป็นต้องมีการส่งเสริมเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และถูกประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงในอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต