ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร ยะรินทร์   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการแข่งขัน ASEAN Make It Safe Hackathon เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับผลงานแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้เรื่อง body boundaries และ consent เป็นแอพช่วยสอนเด็กและเยาวชนอายุประมาณ 10-15 ปี มีฟีเจอร์กับเกมที่มีการจำลองสถานการณ์ และมีตัวเลือกให้ผู้เล่นเลือกว่าจะแสดงหรือโต้ตอบกับสถานการณ์นี้อย่างไร โดยจะค่อยๆ สอนเด็กด้วยว่า ตรงไหนของร่างกายคือ พื้นที่ที่ให้คนอื่นสามารถสัมผัสกับร่างกายของตัวเองได้ พื้นที่ไหนที่คนอื่นสัมผัสคือ เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศ ข้อมูลโครงการ: การแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ของ MakeITSafe เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพฤติกรรม โดยการนำหลักการของ Gamification และการออกแบบเชิงพฤติกรรม (Design to Behavirol Change) มาสร้างสื่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่อง Online Scam,Online Child Sexual Exploitation and Abuse, Disinformation

In this article