เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง และ นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017” ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)   และได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.กานดา สายแก้ว  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

        รศ.ดร.กานดา สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เผยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่นักศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านด่านจนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และสามารถคว้ารางวัลชมเชยมาครอง   ขอชื่นชมในความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ความมุ่งมานะ ความอดทนและความพยายามสูงมาก​ บวกกับความตั้งใจที่จะทำผลงานให้ออกมามีคุณภาพที่สุด   แม้ว่าการที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ จะไม่ได้เป็นสิ่งที่คาดหวังตั้งแต่แรก เพราะสิ่งแรกที่เราตั้งใจคือ ทางสาขาวิชา อยากให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี มีทักษะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเบื้องหลังความสำเร็จขอ​ง​นักศึกษากลุ่มนี้ ต้องขอบคุณรุ่นพี่หลายคนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้คำปรึกษา  จนเกิดผลงานที่ดีและได้รับรางวัลมาชื่นชม ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับแอปพลิเคชั่นที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น  มีจุดประสงค์ในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลของทะเบียนรถยนต์และผู้ครอบครองรถยนต์นั้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการใช้กระบวนการประมวลผลโดยรูปภาพ (Image Processing) ประมวลผลรูปภาพป้ายทะเบียนรถยนต์แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลตัวอักษรเพื่อนำไปสืบค้นบนฐานข้อมูล ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android mobile Devices)

ข่าว: เอกพล อุปชิตกุล

In this article