นายสำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขอังคณา แถลงกัณฑ์เป็นที่ปรึกษาในการส่งผลงานครั้งนี้ จากการประกวดออกแบบนานาชาติระดับอุดมศึกษาในงาน the 2017 APEC (Asia-pacific economic cooperation) Design Contest จัดโดย Metal Industries Research & Development Centre of Chinese Taipei วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และออกแบบจากโลหะที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน นายสำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ ได้ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดใน Theme A : Metal Dechnology (Design + Technology) Metal design & technology enrich your life ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจาก ไต้หวัน อินโดนีเซีย ไทย จีน เวียดนาม เกาหลี มาเลย์เซีย กว่า 50 ผลงาน ได้ประกาศผลเมื่อ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และผลงานชื่อ  “The tree of culture” ของนายสำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสาม และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน SMEs Forum ที่จัดขึ้น ณ Kaohsiung Exhibition Center ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 เพื่อนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และปากเปล่าและรับโล่และเงินรางวัล

บทสัมภาษณ์

ถาม 1 แรงบันดาลใจในการส่งผลงานเข้าประกวด

ผมไม่อยากจะอยู่ในกรอบหรือกับแค่คำว่าวิศวะ มข เรียนจบแค่ทำงานและไม่อยากจะทำอะไรแบบเดิมๆ ผมต้องการที่จะเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ และผมคิดว่าการแข่งขันต่างๆมันได้สอนประสบการณ์ดีๆที่มีค่าต่างๆที่มากกว่าความรู้ และที่สำคัญผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้หลายคนรู้ว่า วิศวะ มข ไม่ได้ด้อยกว่าวิศวะที่ไหนๆเลย

ถาม 2 รู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าได้รางวัล

ตอบ ผมรู้สึกดีใจมากครับ ตกใจและเกินคาดมาก ที่ตัวเองได้รับรางวัล ทำเอาผมนอนคิดทั้งคืนว่าทำไมได้รางวัล และต้องทำตัวยังไงหากได้ไปที่ไต้หวัน รู้สึกดีใจจนแบบบอกไม่ถูก และวันต่อมายังมีสัมภาษณ์ทุน เกียรติดินแดงด้านนวัตกรรมอีกด้วย

ถาม 3 ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่

ผมก็อยากจะฝากว่า น้องๆไม่ต้องไปกลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้นวัตกรรมคือสิ่งที่แสดงถึงความแต่งต่างและเป็นความแตกต่างที่มีคุณค่า คนเก่งมีมากมายแต่ใช่ว่าจะแตกต่างแล้วอีกอย่างร้อยพันคนเก่งแต่ไร้ซึ่งคนกล้าก็ไร้ความหมาย พี่อยากให้น้องเป็นคนกล้าก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนเก่งไม่เก่งค่อยว่ากันอีกที พี่ก็ไม่ใช่คนเก่งแต่เพียงแค่พี่กล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นก็เท่านั้นเองครับ

In this article