เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
เพื่อให้การนำเสนอข่าวของคณาจารย์ และหน่วยงานภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว หน่วยสื่อสารองค์กรและสำนักเทคโนโลยี ได้จัดทำช่องทางการส่งข่าวแบบ ONLINE

>> แจ้งข่าวสารที่นี้ <<

หรือแสกน  QR CODE

เพื่อที่ทางหน่วยสื่อสารองค์กรจะได้นำเสนอข่าวต่อไปอย่างเป็นระบบและ รวดเร็ว จึงเรียนแจ้งคณาจารย์ทุกท่านค่ะ

ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใดใดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาบ้านของเรา ทางหน่วยสื่อสารองค์กรยินดีนะคะ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ