ประกาศด่วน!!! วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM 2.5 รอบที่ 2 โดยมีประเด็นการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงลึกด้านพฤติกรรมของคน/ชุมชนในพื้นที่ที่มีการเผาต่อเนื่อง
2. การวิจัยแนวทางการฟื้นฟูป่าดิบชื้นเพื่อลดการเกิดและการลุกลามของไฟป่า
3. การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์การเกิดภาวะอากาศนิ่ง หรือผกผัน (Inversion)
4. การวิจัยแหล่งกำเนิดทูติยภูมิ (Secondary source) และกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
5. การวิจัยนวัตกรรมวัสดุป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอบ
6. การจัดระเบียบการเผา และการชิงเผาจากภาคการเกษตร และป่าไม้

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4297

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://nriis.nrct.go.th

เลือกหัวข้อที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-579-1370-9 ต่อ 308-310

 

In this article