ด้วย State University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนบางส่วน (Partial Scholarship) โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 70% ของค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นระยะเวลา 3  สัปดาห์ มีกำหนดการจะเข้าศึกษาในช่วงฤดูร้อนปี 2022 และฤดูหนาวปี 2023 โดยทุนจะครอบคลุมสาขาวิชา ดังนี้

  1. 1. Competitive Project Management
  2. 2. Corporate Financial Management
  3. 3. Marketing & Value Management
  4. 4. Strategic Thinking
  5. 5. Business Sustainability for Leaders
  6. 6. Business English

นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป

  1. 2. เรียนหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในระบบธรรมดา) หรือสำเร็จการศึกษาในระบบ advanced track
  2. 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.kku.ac.th/scholarships.php?id=494

และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://international.ibs-americas.com/application-suny?utm_campaign=ua_disp_suny_apac_2&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา สิทธิมงคล e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

In this article