ด้วย The Chinese Language Center, Tunghai University, Taiwan ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โอกาสในการเรียนภาษาจีนกับสถาบันภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1970 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางไปไต้หวัน ทั้งนี้ในหลักสูตรจะได้เรียนทักษะภาษาจีนพื้นฐานและได้มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของ Tunghai University อีกด้วย

วันเวลาในการอบรม 2022 Spring Chinese and Culture Online Program

ระยะเวลา: 12, 14, 19 และ 21 เมษายน

เวลา : 7.00 – 09.30 (เวลามาตรฐานประเทศไทยม อินโดนีเซีย และเวียดนาม)

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดรายการ

วิธีการอบรม : อบรมออนไลน์ โดย Zoom

 

ข้อมูลหลักสูตรการอบรม

  1. 1. Introduction to the Chinese (1.5 ชม.ต่อวัน, ระยะเวลาสั้งหมด 4 วัน)

คอร์สการอบรมภาษาจีนมี 6 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในภาษาจีนโดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้นผ่านการสอนแบบให้เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนา

  1. 2. Culture Exchange with Taiwanese Students (1 ชม ต่อวัน , ระยะเวลาทั้งหมด 4 วัน)

ในคอร์สอบรมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมให้คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาไต้หวันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร และประเพณีต่างๆ จากทุกประเทศ เพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโปรดดูรายละเอียดได้ตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Ms. Raphaella Wang ทางอีเมล kuan0421@go.thu.edu.tw

2022-Spring-Program_-Syllabus_for-Thailand-Indonesia-and-Vietnam

In this article