ด้วย Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้รับทุนได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับหนังสือและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก https://drive.google.com/file/d/1OTqD5N788_0p-c_2xzD1oRvJje8ZUNe-/view

และสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

In this article