ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022-2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษา วิจัย และฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ดังนี้

ทุน Ernst Mach Grant-worldwide

ทุน Franz Werfel Fellowship

ทุน Richard Plaschka Fellowship

ทุน Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University of Applied Sciences (Fachhochschule)

ทุน Ernst Mach- ASEA- UNINET

ทุน Ernst Mach- ASEA- UNINET Short term Research Grant

 

สนใจสมัครหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://grants.at/en/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพราวแสง ภูสิงหา กองการต่างประเทศ มข. โทร(ภายใน) 44403 หรืออีเมล prowpo@kku.ac.th

In this article