ด้วยกองการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก sinar harapan bangsa ผู้ให้บริการทางด้านจัดหาสถานที่ฝึกงาน และการจ้างงาน ในประเทศเยอรมนี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเดินทางไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในสถานประกอบการชั้นนำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการฝึกงานได้ พร้อมได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3.สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

4.นักศึกษาต้องเหลือระยะเวลาในการศึกษาต่อหลังจากจบโครงการ อย่างน้อย 1 ปี

5.มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเมืองและสถานประกอบการที่ฝึกงาน

 

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากhttps://drive.google.com/file/d/1LMYNrCWeyFJ3R3ze5MIXJ_M76mBJlQtF/view

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอรโทรภายใน 42090

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น  7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

In this article