ด้วย Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Spring – 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2566

 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. 2. เป็นผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด (ประวัตส่วนตัว CV และ ผลการเรียนฉบับล่าสุด)
  3. 3. มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไข หรือ พื้นฐานภาษาจีน
  4. 4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้
  5. 5. โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศประกอบการสมัคร

 

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Ox-W5jAPp1S4Hh2qK4QPmmWFPmcgQO6C/view

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถจัดส่งหลักฐานที่กำหนดได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณสิรินญา นักวิเทศสัมพันธ์กองการต่างประเทศได้ที่ e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

In this article