ด้วย National Chengchi University International Summer School สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ NCCU International Perspectives on Inter-Asia Cultural Studies summer program ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 -18 กรกฏาคม 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก: International Perspectives on Inter-Asia Cultural Studies

โดยมีรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 

  1. Folk Cultures in Asia
  2. Special Topics on Inter-Asia Popular Culture Studies
  3. Comparative Studies of Histories and Societies in Asian Countries
  4. Political-economic Tendencies in Asian Countries

โดยผู้สนใจสมัครโปรแกรม Summer School สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://kku.world/5jj41

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1DlyWbcQdssNDvqlEUqis8Mjj7PGP7TE6

หรือสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

————————————————————————————————————————————————————————–

***อนึ่ง นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข สามารถขอทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยคณะฯ สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท  นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุน ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cxzZVATC0CbwYMLSDoIgYU1hsgqa9V_e

และส่งใบสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่ 31 กค 65

In this article