ประชาสัมพันธ์จาก National Chengchi University (NCCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Spring – 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2565 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  1. สำหรับคอร์สที่ใช้ภาษาจีนจะต้องมีความรู้ภาษาจีนMandarin ในระดับ TOCFL Superior หรือ ระดับ HSK level 4 และสำหรับคอร์สที่ใช้ภาษาอังกฤษจะต้องมีภาษาอังกฤษในระดับ TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 700/ CEFR B2.
  2. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oic.nccu.edu.tw/

และอ่าน Fact Sheet ได้จาก https://drive.google.com/file/d/10fhcO-4b6wyWT9-4XIYzjTU6bUHVew1e/view

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

In this article