ประชาสัมพันธ์โครงการ The Green Summit และโครงการ Peace Summit 2023

 

ด้วยองค์กร Humanitarian Affairs Asia ได้จัดงาน The Green Summit 2022 ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 และ งาน Peace Summit 2023 ในวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสันติภาพ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครตรงไปยังโครงการ สำหรับงาน The Green Summit 2022 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และงาน Peace Summit 2023 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งแต่ละงานมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,200 USD + Vat 7%

 

นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://kku.world/vvdls

หรืออีเมลสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการ Humanitarian Affairs Asia ได้ที่ Email: secretariat@humanitarianaffairs.asia

In this article