📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌
กิจกรรม Lunch Talk การบรรยายพิเศษ เรื่อง Building Resilience in the Age of Artificial Intelligence

ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด!!! พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
 วิทยากร Dr.Acharya Shambhushivananda Avadhuta
อธิการบดีเครือข่ายการศึกษาทั่วโลก หลักสูตร Neo-humanist
ได้รับรางวัล International Mahatma Gandhi Award in 1992

📍ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
👉 ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ออนไลน์ http://wow.in.th/2Py5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์ งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 50216 โทรศัพท์มือถือ 06-1204-5111 อีเมล์ pjatup@kku.ac.th

 

In this article