[[ประชาสัมพันธ์]] ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ British Council เปิดรับสมัครทุนวิจัยโปรแกรม Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในรูปแบบที่เกี่ยวข้องต่องานวิจัย สร้างหรือขยายความร่วมมือกับหน่วยงานขยายผลกระทบ และ มาตรการในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่   http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2284
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์   https://www.britishcouncil.or.th/newton-fund-impact-scheme

ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร) หรือ เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

In this article