[ประชาสัมพันธ์] โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารไร้สายยุค 5G”

📌📌 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ 📌📌

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารไร้สายยุค 5G”
 นำทีมวิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30-16.10 น.

On Site : ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
On Line : https://kku.world/5z8fm
(Meeting ID: 916 0149 0679 Passcode: 2ETfOBS6YC)

👉 ลงทะเบียนออนไลน์
https://kku.world/7zr93

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์ งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 50216 โทรศัพท์มือถือ 06-1204-5111 อีเมล์ pjatup@kku.ac.th

In this article