คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python)

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562

ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดหลักสูตร
https://goo.gl/PwzYmu

รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น!!!
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ต่อ ท่าน

สมัครออนไลน์ ที่ https://goo.gl/1L4oR7

สอบถามรายละเอียด โทร 06-1024-5111,  043-009700 ต่อ 50216 หรือ pjatup@kku.ac.th

In this article