📍📍  ปิดรับลงทะเบียน 📍📍 

📍📍   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ   📍📍  

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Deep Learning for Computer Vision”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Deep Learning for Computer Vision” วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบกับหลักสูตรการพัฒนาระบบ Computer Vision โดยเครื่องมือ OpenCV และ Machine Learning กับทีมงานห้องวิจัยระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems Research Laboratory) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญต่อการทำงานของระบบ Computer Vision ตั้งแต่การทำ pre-processing และ feature extraction ไปจนถึงขั้นตอนการตรวจจับ (Detect) และระบุประเภท (Recognise) ของวัตถุต่างๆ จากรูปภาพและวีดิโอ เพื่อนำมาใช้สำหรับ Process Automation และ Business Analytics โดยหลักสูตรนี้เน้นความเข้าใจพื้นฐานและการปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในโลกอุตสาหกรรม
Download รายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/2IBiSTF

รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่านเท่านั้น!!!

ค่าลงทะเบียน
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) สนับสนุนทุน 10,000 บาท
ผู้เข้าอบรมชำระเพียง 4,000 บาท

สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2XlUJbZ

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม  https://bit.ly/2XDrBOn

สอบถามรายละเอียด โทร 06-1024-5111, 043-009700 ต่อ 50216 หรือ pjatup@kku.ac.th

In this article