ผลการดำเนินงานระบบSTEM ในกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในฐานะ ผอ ศูนย์การศึกษาเพื่อนพัฒนาทักษาะอาชีพ