ช่อง 3 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน