ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล ให้สัมภาษณ์ “โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ออกอากาศทางช่อง NBT ขอนแก่น

140 0
140 0