ด้วย Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นอยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ Short-Term Exchange Programs at Yamagata University (STEP-YU) ในระหว่างภาคการศึกษา Spring 2022- Spring 2023 และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม 2 โครงการย่อยดังนี้

  1. General (Ippan) Exchange Program

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

– เป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน

– เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

–  มีคะแนนภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ขึ้นไป

– นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในสถาบันต้นสังกัด อาจจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการนี้

– นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถดูสาขาวิชาและรายละเอียดของการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่เวบไซต์ https://www.yz.yamagata-u.ac.jp/en/

 

  1. Yamagata University Japan Studies Program (JSP)

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

– เป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน

– เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

– นักศึกษาจะต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง (หรือ 1 ปี)

– หากมีคะแนนภาษาญี่ปุ่นไม่ถึงระดับ N 3 และผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS หรือCET,

– นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในสถาบันต้นสังกัด อาจจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการนี้

 

สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบโดย Download เอกสารได้จาก

https://drive.google.com/drive/folders/1JIgBmpd2dbsDkel7-t3YKOJ4tGYmuXJZ

โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครดังต่อไปนี้

 

  1. 1. เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน 2565 ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 18 ตุลาคม  2564
  2. 2. เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม 2565       ส่งใบสมัคร ภายในวันที่  18 เมษายน 2565

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดศึกษารายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

In this article