ช่อง spring news ข้อพิพาท! บ้านโครงการ ‘The City’ พระราม 5 ราชพฤกษ์ 2 ทรุดตัว โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิศวฯโยธา เป็นผู้ร่วมรายการ