ดูวีดีโอทั้งหมดที่  EngineeringKKU  channel

ข่าวของคณะในสื่อ


งานวิจัยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์


วีดีทัศน์แนะนำคณะฯ


หลักสูตรนานาชาติ และความสำคัญของภาษาอังกฤษ


บริษัทเอกชนกับการรับสมัครงาน


รายการ Gear Weekly

งานโครงการนักศึกษา


บรรยายพิเศษ


วันพิเศษ (Special Days)