วิศวฯ มข. พัฒนาและทดลองใช้เครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพาหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอีสาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ และ อ.เจษฎา โพธิ์สม ได้จัดงานแสดงผลงานวิจัย “เครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพาพร้อมเดโมแล้วจำนวน 4 เครื่อง”   ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องใหม่อัพเกรดโปรแกรมให้สามารถแสดงผลได้พร้อมกัน ทั้ง บริกซ์ โพล ไฟเบอร์ และ CCS และบันทึกตำแหน่ง GPS อัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มเกษตรกรไร่อ้อย กลุ่มโรงงานน้ำตาล และนักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นอย่างมาก

ต้นเดือนมีนาคมนี้ คณะผู้วิจัยคาดว่าจะเริ่มให้กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทดลองใช้ เครื่องเดโมแก่กลุ่มบริษัท ทั้ง 4 บริษัท เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์   ซึ่งคณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจาก กลุ่มมิตรผล กลุ่มไทยรุ่งเรือง เกษตรผล(มิตซุย) และเอราวัณ ที่ให้ความสนใจมาร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากในครั้งนี้

ขอบคุณ Mr.Honda และ Mr.Igarashi ซึ่งช่วยผลักดันทำให้ได้ บริษัทที่เข้มแข็ง อย่าง บริษัท มิตซูบิชิ มหินเดระ เป็นผู้นำเข้าเซนเซอร์จากญี่ปุ่นและดูแลเรื่องการบริการ และการจัดการเครื่องเดโม และสุดท้ายขอขอบคุณศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญทางโรงงานมา หลังจากเดโมก็จะเข้าสู่การใช้งานพาณิชย์ต่อไป

In this article