เมื่อวันที่  7  กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ยุวรัตน์  เงินเย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ”แนวทางเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์”แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์  จังหวัดศรีษะเกษ  จำนวน 167 คน  ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ สานฝันสู่อนาคต

โครงการเพิ่มพูนความรู้ สานฝันสู่อนาคต มีวัตถุประสงค์  เพื่อนำคณะนักเรียนเข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์  ตามลำดับ  จนกระทั่งเวลา 15.30 น. เสร็จสิ้นการเยี่ยมชมและรับการแนะแนว ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว   ทางคณะครู และนักเรียนจากศรีษะเกษ  จึงได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

In this article