สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการกุศล Dinner Talk “Strengthen AEC Engineering” เพื่อระดมทุนสมทบการก่อสร้างอาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา เวลา 17:00 – 21:30 น. ณ ห้องบุษกร (ชั้น 3) โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ“วิศวกรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จากนั้นเป็น ศิษย์เก่าวิศวะ ได้ร่วมใจมอบเงินบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และช่วงสุดท้าย เป็นการเสวนาเรื่อง “การสร้างานวิศวกรรม กับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร วศ.2 2. คุณธานินทร์ บำรุงทรัพย์ วศ.2 3. คุณชวลิต จันทรรัตน์ วศ.12 ดำเนินรายการ โดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ CEO Vision 96.5 MHz
ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระขอบคุณพี่น้องชาวมอดินแดงเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝัน” อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ “ในงาน Dinner Talk เพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ของชาววิศวกรมอดินแดง และระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคาร 50 ปี

 

 

 

In this article