logoalumni

EN50

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคโยธาเป็นนักศึกษารุ่นแรก หลายปีผ่านไป มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกมาหลายรุ่น และได้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งคราว ทั้งในแต่ละรุ่นและรวมรุ่น ซึ่งในการสังสรรค์ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ ครั้งหนึ่ง (น่าจะประมาณปี พ.ศ. 2521) ท่านอาจารย์วิทยา เพียรวิจิตร อดีตคณบดีท่านแรกของคณะ ได้กรุณาจุดประกายให้คำแนะนำว่าถึงเวลาแล้วที่บรรดาศิษย์เก่าควรจะมีการรวมตัวกันตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่คณะ แล้วหลังจากนั้น ท่านได้กรุณาเริ่มเคลื่อนไหวให้มีการตั้งชมรม และได้แนะนำชื่อชมรมด้วย แต่ก็ยังจุดไม่ติด คือยังไม่มีแรงเคลื่อนไหวจากบรรดาศิษย์เก่าอย่างเป้นรูปธรรม

จวบจนปี พ.ศ. 2534 ได้มีบรรดาศิษย์เก่ากลุ่มเล็กๆ ที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนำของคุณปรีชา ชูโชติรส (พี่หม่อม) วศ. 5 เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีคระทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนศิษย์เก่าจากหลายที่และหลายรุ่น คณะทำงานชุดนี้จัดงานวันรวมน้ำใจวิศวฯ มอดินแดง ครึ่งที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2534 ณ โรงแรมอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานชุมนุมศิษย์เก่าวิศวฯ มอดินแดง ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะวิศวฯ ด้วยมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกว่า 500 คน ถือว่าเกินความคาดหมายของผู้จัดเป็นอย่างมาก และในคืนนั้นเอง ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ (พี่ติ่ง) วศ. 8 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม พร้อมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน

จากนั้นอีกสามเดือนต่อมา ชมรมฯ ได้จัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2534 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ในหัวข้อ “บทบาทของชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยเชิญผู้แทนแต่ละรุ่นเข้าร่วมสัมมนา ผลจากการสัมมนาครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 โดยการนำของคุณนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ (พี่ติ่ง) วศ. 8 ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม ดังนี้

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
  • ศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
  • สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกด้าน
  • สงเคราะห์สมาชิกและนักศึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี
  • ให้การสงเคราะห์แก่สังคมตามความเหมาะสม
  • ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือ สถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและมนุษยธรรม

นับตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเงินมาช่วยอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับคณะวิศวฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่พวกเราชาววิศวฯ มอดินแดง สำนึกรู้คุรอยู่เสมอ

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50/1204 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2503-3789
โทรสาร 0-2503-3790
เว็บไซต์ www.kkueaa.com
 www.facebook.com/KKUEAA

alumni


ข่าวของสมาคมศิษย์เก่าฯในสื่อ

1623595_628566857180055_2092199224_n


chomromsitgao

ประวัติการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าวิศวฯมข.อีสาน
– จากคำบอกเล่า ของ รศ.ประเสริฐ ดำรงค์ชัย วศ.3 เล่าว่า การก่อตั้งชมรมฯ เกิดขึ้นตามแนวความคิดของท่าน ศ.ดร. วิทยา เพียรวิจิตร คณบดีในขณะนั้น ที่ต้องการให้มีชมรมศิษย์เก่าวิศวฯ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและเพื่อให้มีการจัดทำวารสารเพื่อนำเสนอบทความวิชาการ ซึ่ง อ.ประเสริฐกล่าวว่าทำได้เพียง 2 เล่มก็ต้องพักไปเพราะไม่สามารถหาเงินทุนมาสนับสนุนได้เพียงพอ

– ที่กรุงเทพมหานครฯ ศิษย์เก่าจำนวนมากที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กรุงเทพฯมหานครฯ ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น และมีการพบปะสังสรรค์กันเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถรวมตัวจดทะเบียนเป็น “สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 โดยมี นายนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์ (ติ่ง) วศ.8 เป็นนายกสมาคมคนแรก

– ที่ขอนแก่น ศิษย์เก่าวิศวฯมข.ที่อยู่ในภาคอีสานได้แก่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงก็มีการรวมตัวกันและมีการจัดงานพบปะสังสรรค์กันอยู่เนืองๆ โดยในขณะนั้นมี อ.วิฑูรย์ อร่ามพงศ์พันธ์ วศ.2 และ รศ.ประเสริฐ ดำรงค์ชัย วศ.3 เป็นแกนนำสำคัญ และต่อมาก็มีศิษย์เก่าเข้ามาช่วยมากขึ้น เช่น พี่สราวุธิ เสงี่ยมศักดิ์ วศ.3 พี่น้อย อารยสกุล วศ.3 รศ.ดำรงค์ หอมดี พี่สมคิด แท่นวัฒนกุล (วศ.8) พี่วัฒนา ชิยารัชต์ (เล็ก วศ.10) พี่กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ วศ.10 พี่สุพร จงอุดมการณ์ วศ.11 เป็นต้น จากนั้นมาก็มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิศวฯ มข.อีสาน ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ (การจัดตั้งชมรมไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกับทางราชการ)

 www.facebook.com/(กลุ่ม)

sit1

thx

” สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จ.สกลนคร ดังนี้

– จุดแรก จำนวน 410 ชุด (ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ. พรรณานิคม อ.สว่างแดนดิน อ.โคกศรีสุพรรณ และตัวแทนชาวบ้านชุมชนบ้านงิ้วด่อน กับ บ้านท่าดูม 1 2 3 4 บ้านเหล่าทัพ)

– จุดที่ 2 จำนวน 90 ชุด (ส่งมอบถุงยังชีพ ผ่าน สำนักกฎหมาย สุวิทย์ พิมพ์มีลาย เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร)

– จุดที่ 3 จำนวน 500 ชุด พร้อมข้าวสาร และเวชภัณฑ์ ณ ที่ว่าการ อ.นาแก จ.นครพนม โดย ท่านรองผู้ว่าราชการ จ.นครพนม (ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ) พร้อมด้วยท่านนายอำเภอ( ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์) และคณะร่วมรับมอบ เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านแขนนาง บ้านดอนคราม อบต.ยอดชาติ และเทศบาลนาแก “