ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

– ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) ­
– ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
– ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
– ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (AERD-KKU) link

หน่วยงานวิสาหกิจ

– สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMCO) ­

หน่วยงานตามยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารทางวิชาการ
– ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ link­

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
– ศูนย์นวัตกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
– ศูนย์บริการเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรม
– ศูนย์วิจัยขนส่งและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
– ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล
ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
– ศูนย์แห่งความเป็นเลิศวิสาหกิจ

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

– กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ link
– กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ link

12033323_779352535524050_1375924364_n

12048466_779352652190705_792410923_n
12064428_779352598857377_1174379226_n