ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

– ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) ­
– ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
– ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
– ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (AERD-KKU) link
– กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ link

องค์กรในกำกับ

– สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMCO) ­
– สถานจัดการสิ่งแวดล้อม (EMC) link

หน่วยงานสนับสนุน

ด้านการบริการ
– ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ link­

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
– สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม (WREI) link
– ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

– กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ link
– กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ link

12033323_779352535524050_1375924364_n

12048466_779352652190705_792410923_n
12064428_779352598857377_1174379226_n