เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิศวะรวมใจ 50 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ในการรับมอบเงิน จำนวน 2.5 ล้านบาท จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ เป็นตัวแทนในการมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร และในโอกาสนี้  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ รุ่นที่  20   ได้เล่าถึงการดำเนินงานของสมาคม และบรรยายพิเศษถึงประสบการณ์และแนวทางสู่ความสำเร็จของวิชาชีพวิศวกร ให้คิดถึงแก่ศึกษา จากนั้น  นายสุกิจ  ศิรินรกุล ศิษย์เก่า วศ. รุ่นที่ 17  ได้เล่าถึง ตลาดงานวิศวกรในปัจจุบัน  แนะแนววิธีเตรียมตัวเพื่อสมัครงานรวมถึงการใช้สื่อ SOCIAL  ในการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคม

นอกจากนี้ชมรมศิษย์เก่าวิศวฯ มข.อีสาน  โดย นายชัยชาญ  วรนิทัศน์ ศิษย์เก่า วศ. รุ่นที่ 17 ได้จัดตั้ง “โครงการพี่ช่วยน้อง  ให้ทุนสมัครงานแก่นักศึกษาและบัณฑิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน ”  ทุนนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

In this article