หลักสูตร วันที่/เวลา จำนวนที่นั่ง   ค่าสมัคร   วิธีสมัคร
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน  Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน   Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00-17.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน   Coding for Kids ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
 
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  ระดับประถมศึกษา โดยใช้ micro:bit วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
 
(Revit AR-1) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นพื้นฐาน วันที่ 27-31 กรกฎาคม  2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
(Revit AR-PE) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นพื้นฐาน

(สำหรับผู้สนใจทั่วไป)

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
(Revit AR-2) เรวิทสถาปัตยกรรม ขั้นก้าวหน้า วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563

เวลา 08.00-17.00 น.

15,000
หลักสูตร Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 

รุ่น 1 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30-16.30 น.

2,400
รุ่น 2 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 5 6  กันยายน 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตร Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

 

รุ่น 1 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 กันยายน 2563

เวลา 08.30-16.30 น.

2,400
รุ่น 2 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2627  กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตร  Coding for Kids ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รุ่น 1 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 10-11  ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 2,400
รุ่น 2 : เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1718  ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตรอบรม จำนวนบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วม เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์ข่าวการจัดงาน
โครงการอบรมเรื่องสัมมนาพุกฝังคอนกรีตและระบบป้องกันไฟและควันลาม 102 26-เม.ย.-62 https://kku.world/qzrz7 https://bit.ly/2XSLo96
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python) รุ่น 1 40 25 – 28 มิ.ย. 62 https://kku.world/qjf3c https://bit.ly/2Dqs5KW
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Cloud Computing-Past and Future Impact to the IT Industry 18 25-ก.ค.-62 https://kku.world/k754q https://bit.ly/2XR1b8C
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ Deep Learning for Computer Vision 42 13-16 ส.ค. 62 https://kku.world/jfupz https://bit.ly/2pZDU7Z
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python) รุ่น 2 25 20-23 ส.ค. 2562 https://kku.world/qjf3c https://bit.ly/35Rno9t
การประมาณราคางานไฟฟ้าสื่อสาร และงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับอาคาร 70 31-ต.ค.-62 https://kku.world/eceld https://bit.ly/2pYJurb