📌📌 [[ประชาสัมพันธ์]] การอบรม “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร” 📌📌

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด!!!

ในหัวข้อเรื่อง “การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าสื่อสารและงานเครื่องกลต่างๆ สำหรับงานอาคาร”
⭐️ วิทยากร คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

📍ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

👉 ลงทะเบียนออนไลน์   http://gg.gg/ffyb7

👉 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่   http://bit.ly/2WaGpzM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์  งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 50216 โทรศัพท์มือถือ 061-024-5111 อีเมล์ pjatup@kku.ac.th

In this article