ในโครงการ ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ( Digital lnnovation Learning Camp ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. Coding for kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เปิดรับสมัครน้องๆ ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ที่อยากมาร่วมปลูกจินตนาการไปกับพวกเรา

?ช่วงเปิดเทอม > รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 5-6 กันยายน 2563

?ช่วงเปิดเทอม > รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 3-4 ตุลาคม 2563

?ช่วงปิดเทอม > รุ่นที่ 3 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563   ?#คลิกลงทะเบียนและรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่ค่ะ https://bit.ly/2VTEYXt

เหมาะสำหรับ    : นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

– นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ขึ้นไป

– บุตรบุคลากร / บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่จะได้รับหลังอบรม

– ได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อการอบรม

 – แนะนำโครงสร้าง ทำความรู้จัก IDEA KIT

(เรียนรู้ความแตกต่าง และการใช้อุปกรณ์ในกล่อง IDEA KIT, เชื่อมจุด ลากเส้น เกิดเป็นรูปร่าง, เรียนรู้การต่อโครงสร้างแบบสามมิติ)

– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่องานประดิษฐ์เบื้องต้น

– การสร้างอัลกอริทึมอย่างง่าย

– การใช้สัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม

การวางแผน การคิดเป็นลำดับขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผล

 

สถานที่จัดอบรม : ณ ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าสมัคร : บุตรบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ลดค่าอบรม 50% / ราคา 1,200 บาท

: นักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดค่าอบรม 15% / ราคา 2,040 บาท

: บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศิษย์เก่าฯ ลดค่าอบรม 15% / ราคา 2,040 บาท

: บุคคลทั่วไป / ราคา 2,400 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทร 088 626 6053 / 093 338 1885
  • อีเมล kkucodecamp@gmail.com
  • Page facebook : ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Digital Innovation Learning Camp-DILC En KKU
  • URL Page : https://bit.ly/37SWEr6