ช่อง 9 MCOT เครื่องผลิตไรซ์สแน็ค เพิ่มมูลค่าปลายข้าว ผลงานวิจัยของ ผศ. พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี