เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา   รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยทีมวิจัย  เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระ”  จากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานวันมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและวันนักประดิษฐ์ 2017 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  ได้กล่าวว่า “ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้พิจารณาและเห็นคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งเป็นกำลังใจและทำให้ผมและทีมวิจัยเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยต่อไป”   ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวถือว่าเป็นผลงานวิจัยที่น่าภาคภูมิใจแก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

In this article